Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viasweetnothingg sweetnothingg
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viasweetnothingg sweetnothingg

May 21 2015

3378 e66b
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn via2708 2708
2305 89b3
Magia zupy

May 20 2015

7589 3df9
Reposted fromjasminum jasminum via2708 2708
1986 e5d7
Reposted fromroxanne roxanne vialanforme lanforme

April 28 2015

- Pokłóciliście się ? - Nie, nie pokłóciliśmy się... my się po prostu rozpadliśmy.
— Adekwatne.

April 27 2015

„Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.”
Reposted fromSalute Salute viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
9180 c015 500

April 26 2015

4738 af49
Reposted frommuladhara muladhara viacatchdimoment catchdimoment
4125 2e3b
Reposted fromxalchemic xalchemic viaweightless weightless
7455 3436 500
Reposted fromdranger dranger viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
1001 338a
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'

April 23 2015

Reposted fromoll oll viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
7176 a54e 500
Reposted fromoll oll viacatchdimoment catchdimoment
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viabreakaway breakaway
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viabreakaway breakaway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl